TANTRA

 
 

  

Selvudvikling gennem tantra.

 

Mennesket har flere bevidsthedsniveauer. 

Menneskets trang til at erkende verdenen og til selvudvikling har meget forskelligt udtryk som knytter sig til de forskellige bevidstheder. 

Til den kreative bevidsthed knytter sig åndsvidenskaberne, Teosofien, Kosmologien, Antroposofien mm. 

Til den mentale bevidsthed knytter sig videnskaben. 

Til den astrale bevidsthed knytter sig religionerne, Hinduisme, Buddhisme, Jødedommen, Kristendom, Islam, Brahma Kuramis mm. 

Til bevidstheden for de daglige handlinger knytter sig Antroposofien, Buddhisme mm. og Tantra.

 

Tantra praktiseres gennem:                               

 

1. Ærlighed: 

Ærlighed handler om den fornødne konfrontation med egne udsagn og handlinger. Uærlighed er noget af det mest ubehagelige at konfrontere sig selv med. Man pynter på tingene efter behov og alt efter hvem man taler med. En sag fremlægges forskelligt alt efter, hvad der tjener ens ærinde bedst, eller man fortolker andres udsagn, så de passer i ens kram. .                                                                                                                                   

2. Gavmildhed: 

Det er væsentligt at være gavmild. Det er let for nogle, svært for andre, og det har intet at gøre med deres økonomiske formåen. Vi taler om holdning. Som med ærlighed er det en fundamental indstilling i bevidstheden, en evne eller en gave man har med sig. Man kan ikke lade være med at være givende i forhold til andre mennesker. Den, der giver, får selv. Det er en lovmæssighed

 

3. Ydmyghed:   

Man skal være opmærksom på, at vore evner har vi fået stillet til rådighed og at de gode ting, som sker os, er gaver. Balance i livet er en fornemmelse af veltilpashed, optimisme og en klar samvittighed. Fundamentet til at opnå balance er at passe godt på sig selv åndelig set – gøre sit sind fredfyldt, kærligt og hensynsfuldt/opmærksomt hele tiden. Så vil man instinktivt vide, hvor meget tid man skal bruge på sit eget velbefindende og hvor meget på at opfylde andre ansvar. Man kan kun give sit bedste til andre, når man selv har det godt.

                     

4. Næstekærlighed:                                           

Man kan kun bringe ægte, varig gavn til andre, når man har en kærlig holdning til dem, lige meget hvordan de er. For at kunne hjælpe med at bringe det bedste frem i alle, uanset deres humør eller disposition, har man brug for at spørge: ’Hvordan kan jeg give et positivt bidrag her?’ i stedet for at spørge, hvad jeg selv kan få ud af situationerne og af menneskene. At have den holdning med at give er én af de store hemmeligheder ved indre tilfredshed.

 

5. Opmærksomhed på karmiske konsekvenser i dagligdagen.

Karma er naturloven om kausalitet, det vil sige årsag og virkning. Ordet karma betyder handling, Enhver handling vil afsætte en virkning før eller senere, ligesom alt, hvad der sker, kan ses som resultat af tidligere handlinger. At vi går på arbejde og modtager vores løn, at vi studerer og får (eller ikke får) vores eksamen, at vi spiser og bliver mætte, at vi trykker på en kontakt og der bliver lys, at vi har samleje og at vi får børn, at vi spiser forkert og bliver syge, at vi opfører os ufornuftigt (eller klogt) og at det får konsekvenser, alt det er udtryk for den karmiske lov.

Vi tager i mange situationer karma for givet, og i andre situationer vil vi absolut ikke acceptere den. Det er af stor vigtighed, at vi lærer at acceptere, at de ting, som sker, er resultat af handlinger, vi selv har foretaget. Det er et spørgsmål om at tage ansvar for sine handlinger.

Det sværeste at acceptere ved karma, er de situationer, hvor det, man gør i det ene liv, først får  konsekvenser i det næste.

Vi siger, at vores tilværelse er et resultat af arv og miljø; det er vigtigt at vide, at vores karma har en meget afgørende indflydelse. 

 

6. Meditation:

For at leve et liv med ærlighed, gavmildhed,  ydmyghed, næstekærlighed og med objektiv bevidsthed på de karmiske konsekvenser i dagligdagen samt med at undertrykke de mere dyriske sider af vore instinkter er det nødvendigt med et løft af bevidsthederne. Der er behov for kendskab til og en stadig større grad af centrering i de højere bevidstheder.

Det, som afgørende løfter bevidsthederne, er meditation. Den mediterende stræber koncentreret efter at løfte bevidsthederne og slippe illusioner, filtre, projektion, begær og bindinger. Meditation er den eneste vej til åndelig frihed og af denne grund skal man meditere flittigt, vel vidende, at det er en langsigtet affære; langt mere langsigtet end et moderne menneske bryder sig om. Meditation i sig selv er ikke svært, det svære er at blive ved år ud og år ind.

Altså: Mediter ½ time om dagen resten af dit liv.

7. Sex:

Eller tantrisk sex. Heldigvis har det vist sig, at sex kan være en stor hjælp i de tantriske bestræbelser.

Sex er ideelt, fordi sex understøtter koncentrationen, og fordi de foregående 6 punkter naturligt indgår i eller kan indgå i seksuelle sammenhænge.                   

 

                  Hvad er tantrasex?                        

 

   
 
   
   
                       Retur !