OM ENGLE
   

Til syvende og sidst bliver vi engle. Vi har nu nået den næsten fuldkomne udvikling indenfor kærlighed og visdom og har afviklet alle personlige behov. I dette sidste naturrige udvikles udelukkende evnen for at gøre tjenester.

Engle er Guds budbringere. I biblen er der talrige beretninger om, hvordan Gud sendte en engel for at formidle et budskab.

Desuden tjener engle som menneskets personlige hjælper.

Engle kommer, i skikkelse som mennesker, ind i dit liv af en årsag, for en periode eller for livstid.

Når du forstår hvilken af delene det er, vil du også vide hvad du skal gøre for denne person.

Når nogen kommer ind i dit liv af en ÅRSAG, er det som oftest for at imødekomme et behov du har udtrykt.
De er kommet for at hjælpe dig gennem en udfordring, for at gi' dig vejledning og støtte, for at hjælpe dig fysisk, emotionelt eller spirituelt. Det kan virke som om de er sendt fra himmelen.. og det er de. De er der på grund af det, du har behov for. Så pludselig, uden at du gør noget som helst galt eller på et - tilsyneladende - upassende tidspunkt, vil denne person sige eller gøre noget, som gør at jeres forhold kommer til vejs ende. Nogle gange dør de. Andre gange går de deres vej. Nogle gange provokerer de dig og tvinger dig til at tage et standpunkt. Det, som er vigtigt at forstå er, at dit behov er mættet, din skæbne fuldbyrdet, deres job er udført. Den bøn om hjælp du har sendt, er blevet hørt og det er nu på tide at gå videre.

Nogle engle kommer ind i livet for en PERIODE, fordi det er din tur til at dele, vokse eller lære. De bringer dig en oplevelse, ro eller får dig til at le! Måske lærer de dig noget, eller viser dig noget du aldrig før har gjort - sædvanligvis bringer de dig utrolige mængder af glæde. Tro på det, det er ægte.. men bare for en periode.


LIVSLANGE forhold lærer dig livslange lektier, ting du må bygge op for at få et solidt emotionelt grundlag. Dit job i dette er at acceptere lektien, elske denne person og bruge hvad du har lært i alle andre relationer og
områder af livet. Det siges at kærlighed er blind, men venskab er klarsynet...

Tak for at englen blev en del af dit liv, enten det er af en årsag, en periode eller for livstid.

Engle findes; det er bare det, at af og til har de ikke vinger, og da kaldes de venner.